Umiłowane Siostry,
Drodzy Bracia,

Izajasz tak prorokował o narodzeniu Chrystusa: „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. (…) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca …” (Izajasza 9,1-6). Nasz Zbawiciel przyszedł na tę ziemię w mrocznych czasach. Przyszedł też do najniższych, uciemiężonych i potrzebujących nadziei. W zamian dał zbawienie, pokój, nadzieję i zwycięstwo. Zbawienie już się w doskonały sposób dokonało poprzez dzieło Golgoty, ciągle jednak zwiastowana jest ewangelia o Cudownym Doradcy, Bogu Mocnym, Ojcu Odwiecznym, Księciu Pokoju. Ewangelia ta świeci pośród ciemności tego świata, by także i w dzisiejszych czasach nieść ludziom radość zbawienia, pokój, uzdrowienie, nadzieję i zwycięstwo. Ufam, że te owoce będą z nami obecne szczególnie przy okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz w nadchodzącym 2015 roku. Niech będą i niech będą trwałe.

Umiłowani, życzę wam podczas Świąt Bożego Narodzenia objawienia się światłości Chrystusa, objawienia Jego miłości do nas i dobroci, łaskowości, cierpliwości i hojności. Życzę Wam Jezusa.

Błogosławionych Świąt i szczęśliwego Nowego 2015 roku

bp Marek Kamiński
Wykonano przy pomocy FreshJoomlaTemplates.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.