Zbór posiada konto bankowe, na które można wpłacać datki (darowizny na cele kultu religijnego).

Numer konta:
60 9575 1027 0020 1902 2000 0010

Dane odbiorcy:
Kościół Zielonoświątkowy
50-353 Wrocław
Miła 7/9
Bank Spółdzielczy

Dziękujemy za wsparcie naszej służby.
Wykonano przy pomocy FreshJoomlaTemplates.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.